Kontakt

W przypadku zainteresowania uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

UCZESTNICY
Anna Solarz

Koordynator Projektu
anna.solarz@emgb.pl
+48 664 787 066

PRODUCENCI
Bartosz Stachowiak
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu

bartosz.stachowiak@emgb.pl
+48 795 290 535